Popular Posts

New Marathi Mobile sms | Marathi sms | Marathi New sms | Cute Marathi smsNishabd Bhavnela Sparshachi Sath,
Halvya Manala Asvanchi Sath ,
Udhan Anandala Hasyachi Sath,
Tashich Asude Mazya Jivnala Tuzya “ Maitrichi Sath “
………….by sushmamaitriche nate nehami akhand rahude,
kharya maitrivar vishwas rahude,
as nahi ki mitr jawalch asla pahije jawal asla tari athvanit rahude .
………….by vishal
ek kshan lagto kunalatari hasvinyasathi,
ek kshan lagto kunaltari radvinyasathi,
pan ek najar lagte kunavar tari prem karnyasathi,
………vishal

No comments:

Post a Comment