Popular Posts

Marathi sms marathi language , Marathi text messages

ओलसर मातीवर पाण्याचे ठसे ,
हृदयाच्या मातीवर आठवणींचे ठसे ,
दिवसा मागून दिवस जातात,
 उरतात फक्त न विसरू शकणारे 
मैत्रीचे किस्से ..........by vishal shelavale
तू फक्त शब्द दिलास आयुष्यभरच्या साथीच,
पण मी सबंध आयुष्याच दिलाय मन राखून प्रितीच .........by kashmira

No comments:

Post a Comment