Popular Posts

New Marathi Mobile sms


मैत्री नसावी आरश्य सारखी
एकदा तुटली कि पुन्हा कधीही न जोड़ता येणारी ,
मैत्री असावी नितळ पाण्यासारखी ,
आपल्या अस्तित्वाचे प्रतिबिम्ब त्यात दाखवनारी.

No comments:

Post a Comment